Změna dodavatelů.czZměna dodavatelů.cz

Porovnání cen energií (elektřiny a plynu)

  • levnější plyn
  • levnější elektřina
  • úspory na energiích
verze pro tisk

Ceny plynu 2012 - Jak na levnější plyn?

Ceny plynu každoročně stoupají. Od roku 2007, kdy byla provedena liberalizace trhu s plynem a elektřinou, se ceny u každého dodavatele pohybují v různých hodnotách.

V současné době, tedy v letošním roce, je zatím vydáno celkem 144 licencí na obchod s plynem. Rozdíly v cenách plynu pro rok 2012 se někdy liší velmi výrazně, i z tohoto důvodu je dobré, že má konečný spotřebitel možnost změnit dodavatele plynu, vždy však nejméně po 6 měsících od uzavření smlouvy se stávajícím dodavatelem.

Podle statistik ERU a dalších institucí vyplývá, že ceny plynu se za uplynulý rok zvedly poměrně výrazně, a to až o celou pětinu. Přestože někteří dodavatelé se snaží ceny plynu pro rok 2012 držet na co nejnižší hranici tak, aby nalákali co nejvíce zákazníků na svoje služby, přesto většina společností přistoupila k lednu letošního roku k dalšímu zdražení.

Co zvyšuje ceny plynu?

Jedním z důvodů, který zapříčinil růst cen plynu pro rok 2012, je špatný kurz české koruny. Ta v posledních měsících značně oslabila vůči světovým měnám - americkému dolaru i euru. Za zdražení zemního plynu stojí také celkové zvýšení ceny této komodity na světových trzích. Uvádí se tak, že ceny plynu na počátku roku 2012 byly zhruba o 17% vyšší nežli v lednu minulého roku.

Rozdíly v cenách plynu jsou až 20%

Jeden z nejvyšších nárůstů cen plynu 2012 provedla společnost RWE, která již v prosinci minulého roku navýšila cenu pro spotřebitele o plných 9%. Z tohoto důvodu mnoho jejích zákazníků okamžitě začalo hledat alternativy a někteří pak přestoupili k jinému dodavateli plynu. Tendence změnit svého stávajícího dodavatele za nového je patrná, jen v loňském roce tento proces podstoupilo více než 300 tisíc domácností.

Aktuálně se ceny plynu pro rok 2012 mezi dodavateli liší i o 20%. Změna dodavatele plynu tak může každé domácnosti ušetřit i několik tisíc korun ročně.

Cenu navyšuje i nutnost povinného skladování

Jedním z faktorů, který ovlivňuje ceny plynu, je také nutnost mít povinné zásoby plynu, které mají zabránit případné krizi. Jistě si každý pamatuje na rok 2009, kdy na základě neshod mezi Ruskou federací a Ukrajinou přestal do České republiky z této oblasti proudit zemní plyn. Aby se do budoucna této situaci předešlo, musejí mít dodavatelé plynu vždy na začátku topné sezony dostatečné zásoby, konkrétně pětinu celé roční spotřeby plynu. To se samozřejmě negativně projevuje ve výsledných cenách plynu pro spotřebitele.

Cena  plynu - složení

Cena plynu se skládá z několika částí. Je totiž potřeba mít na mysli, že my sice platíme jen dodavateli plynu, ale v částce je také zahrnuta částka pro distributora a pro další složky.

Cena plynu se obecně vzato skládá ze dvou částí. První, neregulovaná cena je určena dodavatelem za dodanou energii. Druhá, neregulovaná složka je pak stanovena na základě výpočtu cen za přepravu a distribuci. Je stanovena ERU - Energetickým regulačním úřadem.

Regulovaná složka ceny plynu

Regulovaná cena plynu tvoří asi čtvrtinu z celkové částky. Tuto částku nelze ze strany zákazníka či dodavatele nijak ovlivnit. V regulované částce je zahrnut poplatek za distribuci plynu a poplatek za služby operátora trhu. Z celkové částky plynu tvoří přeprava 2,7% ceny, distribuce pak 21%. U neregulované složky se do částky počítá uskladnění plynu (5,3%) a samotná cena komodity (71%).

Neregulovaná složka ceny plynu

Neregulovaná složka ceny plynu je vždy stanovena samotným dodavatelem plynu. A právě zde se naskýtá možnost zákazníků ovlivnit, kolik budou za plyn platit. Pokud totiž změní dodavatele plynu, pak mohou v rámci platby a nižší neregulované částky ušetřit za dodávky plynu. Tato složka zpravidla představuje 50-70% celkových plateb za dodávky plynu.

Fixní a variabilní složka ceny plynu

V rámci regulované i neregulované složky se dá ještě hovořit také i fixních a variabilních cenových složkách. Za fixní složku je považována stálá měsíční platba za dodanou kapacitu. V praxi to tedy znamená, že ať bude koncový odběratel odebírat jakékoliv množství plynu, bude tato složka stejná. Variabilní složka je pak komoditní cena, zákazník tedy platí to, co odebral. Platí zde, že čím je vyšší odběr, tím vám dodavatel snižuje cenu za MWh.

Zapomenout nesmíme ani na daň. Součástí celkové ceny plynu je také daň ze zemního plynu. Pokud jsou odběrateli domácnosti, jsou od této daně osvobozeni. Zemní plyn podléhá i DPH.

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Jméno:
E-mail:

Komentáře

dTrj9XyhqXj5

sobota, 14. květen 2016
02:13

I can already tell that's gonna be super helufpl.


posted by: dTrj9XyhqXj5 (fsd372g8(a)yahoo.com) [Odpovědět]
Aktuální ceny

4.54 Kč / kWh
14.2 Kč / m3

Spočítejte si kolik ušetříte!

Porovnat elektřinu Porovnat plyn

Spolupracujeme

Ve spolupráci s Ušetřeno.cz
Úsporná domácnost