Změna dodavatelů.czZměna dodavatelů.cz

Porovnání cen energií (elektřiny a plynu)

  • levnější plyn
  • levnější elektřina
  • úspory na energiích
verze pro tisk

TZ: Nejčastěji pokládané otázky pro dodavatele energií

 

Energie2 poradí se vším kolem změn dodávek elektřiny a plynu
Dodavatel zemního plynu a elektrické energie - společnost Energie2, a. s., Praha poskytuje svým zákazníkům nejen atraktivní ceny, ale pečuje o ně i svým informačním servisem. Kromě stále zákaznické linky a možnosti informovat se emailem, firma na své webové stránce www.energie2.czinformuje i o nejčastějších otázkách svých zákazníků. K nejčastějším patří dotazy na ceny, dodací a smluvní podmínky a okolnosti změny dodavatele. Informoval o tom ředitel Energie2, a. s., Praha Dávid Vlnka.
,,Prioritou společnosti Energie2 je stabilita a dlouhodobě výhodné ceny pro odběratele. Energie2 se vyhýbá kampaňovým slevám, které jsou časově omezené pouze na několik měsíců.Jak je však možné, že společnost má levnější dodávku plynu a elektrické energie než dominantní dodavatelé? Je to tím, že liberalizovaný trh s plynem a elektřinou nám umožňuje obchodovat na energetické burze a nakoupit plyn a elektřinu pro své zákazníky za výhodné ceny. Zákazníci se nemusí obávat náhlých zvýšení cen. Po celou dobu trvání dodávky totiž naše společnost garantuje výhodnější cenu plynu a elektřiny ve srovnání s velkými dodavateli na daném distribučním území,“ konstatoval  D.Vlnka.
Další často kladené otázky
Kolik smluv budu mít uzavřených na plyn a kolik na elektřinu?
Smlouvu uzavíráte pouze jednu a to s naší společností.
Kdy proběhne změna dodavatele plynu či elektrické energie?
Skutečný termín, kdy ke změně dodavatele dojde, se dozvíte až v uvítacím dopise s předpisem záloh, který dostanete v průběhu prvního týdne po zahájení dodávky plynu. Obvyklá výpovědní doba u smlouvy na dobu neurčitou činí 3 měsíce, někteří dodavatelé si ji však ve svých obchodních podmínkách stanovují mnohem delší, proto si tento údaj rozhodně dohledejte.
Smlouva na dobu určitou: Nutnost podat výpověď. Pokud máte smlouvu na dobu určitou a nepodáte výpověď, není ukončena, ale automaticky prodloužena!
Dávejte si pozor na podmínky stanovené ve smlouvě na dobu určitou, obvykle se musí dát výpověď 3–6 měsíců před jejím vypršením (v závislosti na obchodních podmínkách jednotlivých dodavatelů), jinak se vám automaticky prodlouží na stejné období nebo se dokonce převede na smlouvu na dobu neurčitou.
Na jak dlouho bude smlouva s Energie2, a.s. uzavřená?
Smlouva se uzavírá standardně na dobu určitou, 12, 24 a 36 měsíců ode dne zahájení dodávky. Po uplynutí lhůty trvání smlouvy se její platnost i účinnost znovu prodlouží, a to vždy o 12 měsíců (na stejné období, jako byla smlouva uzavřena). V případě, že jedna ze stran nemá zájem smlouvu prodloužit, musí tuto informaci předat písemně a prokazatelně doručit druhé straně v termínu dle příslušných všeobecných obchodních podmínek vztahujícím se k dané smlouvě před vypršením platnosti smlouvy.
Jaké druhy smluv uzavírá oprávněný zákazník?
1.) "Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi", která zahrnuje vlastní dodávku silové elektřiny a její dopravu (tj. přenos, distribuci a systémové služby) do odběrného místa zákazníka.
2.) "Smlouvu o dodávce elektřiny", která zahrnuje pouze dodávku silové elektřiny, přičemž uzavírá zákazník ještě s místně příslušným provozovatelem distribuční soustavy "smlouvu o distribuci".
3.)"Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu oprávněnému zákazníkovi", která zahrnuje vlastní dodávku zemního plynu a jeho dopravu (tj. přenos, distribuci a systémové služby) do odběrného místa zákazníka.
4.) Smlouvu o dodávce zemního plynu, která zahrnuje pouze dodávku zemního plynu, přičemž uzavírá zákazník ještě s místně příslušným provozovatelem distribuční soustavy "Smlouvu o distribuci ".
Účtuje vaše společnost nějaký aktivační poplatek za připojení?
Společnost Energie2, a.s. neúčtuje žádný poplatek, celý přechod na změnu dodavatele je ZDARMA.
Kam se mohu s otázkami ohledně změny dodavatele elektrické energie a zemního plynu obracet?
Otázky ohledně změny dodavatele je možné poslat na e-mail info@energie2.sk nebo prostřednictvím Zákaznické linky
Na koho se mám obrátit v případě poruchy elektroměru a plynoměru?
Vždy se obraťte na Vašeho distributora elektřiny a zemního plynu. V tomto se pro vás nic nemění.
Kam se obrátit v případě reklamací faktur?
Na stránce www.energie2.cz v části zákaznická podpora, zákazník najde formulář na vyplnění příslušné reklamace, který je automaticky doručen pracovníkům společnosti na řešení.
Kam se obrátit v případě provedení změny na odběrném místě / ukončení - připojení odběrného místa?
V části zákaznická podpora zákazník si vybere podle změny, kterou chce provést formulář na vyplnění. Po vyplnění a vytištění formuláře je potřeba, aby jej zákazník zaslal e-mailem nainfo@energie2.cz nebo doručil formou poštovní zásilky.
Jak zjistím EAN kód nebo EIC kód u svého dodavatele, když není uveden na faktuře?
Zavolejte na linku pro zákazníky a identifikujte se číslem odběrného místa (OM) a číslem elektroměru či plynoměru. Oba údaje najdete na faktuře a potom obdržíte EAN kód nebo EIC kód.
Kontaktní kancelář v ČR:   Energie2, a. s., Praha, Jihovýchodní II.; č.p. 11; Praha 4 Záběhlice
Další informace na tel: 844 000 010,  email: info@energie2.cz  ,  www.energie2.cz

Dodavatel zemního plynu a elektrické energie - společnost Energie2, a. s., Praha poskytuje svým zákazníkům nejen atraktivní ceny, ale pečuje o ně i svým informačním servisem. Kromě stále zákaznické linky a možnosti informovat se emailem, firma na své webové stránce energie2.cz informuje i o nejčastějších otázkách svých zákazníků.

K nejčastějším patří dotazy na ceny, dodací a smluvní podmínky a okolnosti změny dodavatele. Informoval o tom ředitel Energie2, a. s., Praha Dávid Vlnka.

,,Prioritou společnosti Energie2 je stabilita a dlouhodobě výhodné ceny pro odběratele. Energie2 se vyhýbá kampaňovým slevám, které jsou časově omezené pouze na několik měsíců.

Jak je však možné, že společnost má levnější dodávku plynu a elektrické energie než dominantní dodavatelé? Je to tím, že liberalizovaný trh s plynem a elektřinou nám umožňuje obchodovat na energetické burze a nakoupit plyn a elektřinu pro své zákazníky za výhodné ceny.

Zákazníci se nemusí obávat náhlých zvýšení cen. Po celou dobu trvání dodávky totiž naše společnost garantuje výhodnější cenu plynu a elektřiny ve srovnání s velkými dodavateli na daném distribučním území,“ konstatoval D.Vlnka.

Další často kladené otázky

Kolik smluv budu mít uzavřených na plyn a kolik na elektřinu?

Smlouvu uzavíráte pouze jednu a to s naší společností.

Kdy proběhne změna dodavatele plynu či elektrické energie?

Skutečný termín, kdy ke změně dodavatele dojde, se dozvíte až v uvítacím dopise s předpisem záloh, který dostanete v průběhu prvního týdne po zahájení dodávky plynu. Obvyklá výpovědní doba u smlouvy na dobu neurčitou činí 3 měsíce, někteří dodavatelé si ji však ve svých obchodních podmínkách stanovují mnohem delší, proto si tento údaj rozhodně dohledejte.

Smlouva na dobu určitou: Nutnost podat výpověď. Pokud máte smlouvu na dobu určitou a nepodáte výpověď, není ukončena, ale automaticky prodloužena!

Dávejte si pozor na podmínky stanovené ve smlouvě na dobu určitou, obvykle se musí dát výpověď 3–6 měsíců před jejím vypršením (v závislosti na obchodních podmínkách jednotlivých dodavatelů), jinak se vám automaticky prodlouží na stejné období nebo se dokonce převede na smlouvu na dobu neurčitou.

Na jak dlouho bude smlouva s Energie2, a.s. uzavřená?

Smlouva se uzavírá standardně na dobu určitou, 12, 24 a 36 měsíců ode dne zahájení dodávky. Po uplynutí lhůty trvání smlouvy se její platnost i účinnost znovu prodlouží, a to vždy o 12 měsíců (na stejné období, jako byla smlouva uzavřena).

V případě, že jedna ze stran nemá zájem smlouvu prodloužit, musí tuto informaci předat písemně a prokazatelně doručit druhé straně v termínu dle příslušných všeobecných obchodních podmínek vztahujícím se k dané smlouvě před vypršením platnosti smlouvy.

Jaké druhy smluv uzavírá oprávněný zákazník?

  1. "Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi", která zahrnuje vlastní dodávku silové elektřiny a její dopravu (tj. přenos, distribuci a systémové služby) do odběrného místa zákazníka.
  2. "Smlouvu o dodávce elektřiny", která zahrnuje pouze dodávku silové elektřiny, přičemž uzavírá zákazník ještě s místně příslušným provozovatelem distribuční soustavy "smlouvu o distribuci".
  3. "Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu oprávněnému zákazníkovi", která zahrnuje vlastní dodávku zemního plynu a jeho dopravu (tj. přenos, distribuci a systémové služby) do odběrného místa zákazníka.
  4. Smlouvu o dodávce zemního plynu, která zahrnuje pouze dodávku zemního plynu, přičemž uzavírá zákazník ještě s místně příslušným provozovatelem distribuční soustavy "Smlouvu o distribuci ".

Účtuje vaše společnost nějaký aktivační poplatek za připojení?

Společnost Energie2, a.s. neúčtuje žádný poplatek, celý přechod na změnu dodavatele je ZDARMA.

Kam se mohu s otázkami ohledně změny dodavatele elektrické energie a zemního plynu obracet?

Otázky ohledně změny dodavatele je možné poslat na e-mail info@energie2.sk nebo prostřednictvím Zákaznické linky

Na koho se mám obrátit v případě poruchy elektroměru a plynoměru?

Vždy se obraťte na Vašeho distributora elektřiny a zemního plynu. V tomto se pro vás nic nemění.

Kam se obrátit v případě reklamací faktur?

Na stránce energie2.cz v části zákaznická podpora, zákazník najde formulář na vyplnění příslušné reklamace, který je automaticky doručen pracovníkům společnosti na řešení.

Kam se obrátit v případě provedení změny na odběrném místě / ukončení - připojení odběrného místa?

V části zákaznická podpora zákazník si vybere podle změny, kterou chce provést formulář na vyplnění. Po vyplnění a vytištění formuláře je potřeba, aby jej zákazník zaslal e-mailem nainfo@energie2.cz nebo doručil formou poštovní zásilky.

Jak zjistím EAN kód nebo EIC kód u svého dodavatele, když není uveden na faktuře?

Zavolejte na linku pro zákazníky a identifikujte se číslem odběrného místa (OM) a číslem elektroměru či plynoměru. Oba údaje najdete na faktuře a potom obdržíte EAN kód nebo EIC kód.

Kontaktní kancelář v ČR: Energie2, a. s., Praha, Jihovýchodní II.; č.p. 11; Praha 4 Záběhlice

Další informace na tel: 844 000 010, email: info@energie2.cz , energie2.cz

Tisková zpráva Paper Life

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Jméno:
E-mail:

Komentáře

mOO06nDr

pondělí, 30. červen 2014
19:30

popis, ale co s tedm?Dobrfd miniserie1l, ale podle mě nemůžeme zůste1vat jen u pospiu truchlive9 skutečnosti, což je hranice, za kterou nejde te9měř nikdo z post-anarchisticke9 subkultury. Maxime1lně zazned intelektue1lně krotke9 fre1ze o boji za svobodu . Tuto hranici, ktere1 je možne1 narfdsovane1 pocitem nemohoucnosti nebo bezvfdchodnosti v současne9m anarchisticke9m prostředed, je třeba překračovat, všemi prostředky. Obe1ve1m se, že pokud k tomu nebude doche1zet, budou naše publikace jen katalogem toho, jak ne1m syste9m šlape na krk, bez vfdhledu na odpor, fatok, změnu anebo dokonce revoluci (pozor, slovo, ktere9mu se matadoři, kontrolujedced současne9 anarchisticke9 kruhy, tak možne1 vysmějed).


posted by: mOO06nDr (6lls71eld7q(a)yahoo.com) [Odpovědět]
Aktuální ceny

4.54 Kč / kWh
14.2 Kč / m3

Spočítejte si kolik ušetříte!

Porovnat elektřinu Porovnat plyn

Spolupracujeme

Ve spolupráci s Ušetřeno.cz
Úsporná domácnost