Změna dodavatelů.czZměna dodavatelů.cz

Porovnání cen energií (elektřiny a plynu)

  • levnější plyn
  • levnější elektřina
  • úspory na energiích
verze pro tisk

Ceny elektřiny 2012 - Jak na levnější elektřinu?

Stejně jako u zemního plynu i u elektřiny došlo v letošním roce ke zdražení. Zatímco nárůst cen plynu se pohyboval až okolo 20%, u elektřiny přeci jen nedošlo k tak velkému meziročnímu nárůstu. Výpočty Energetického regulačního úřadu na konci minulého roku hovořily o tom, že vzhledem ke zdražení silové elektřiny se zvýší v letošním roce ceny elektřiny v porovnání s  minulým rokem o zhruba 3-6%.

Zvedá se zejména neregulovaná složka ceny elektřiny

Zásluhu na vyšší ceně elektřiny pro rok 2012 má především neregulovaná složka ceny, kterou určují samotní dodavatelé energie. Zde se předpokládalo celkové zdražení o 5- 10%. Oproti tomu Energetický regulační úřad jasně deklaroval, že regulovaná složka ceny elektřiny se příliš zvedat nebude tak, aby cenový nárůst pro konečného spotřebitele nebyl tak výrazný.

Prudšímu růstu cen bylo mimo jiné zabráněno i tím, že vláda zavedla 26% daň na elektřinu ze solárních panelů, dále pak také pozemkové poplatky pro solární zdroje a darovací daň u emisních povolenek. Pakliže by se k těmto krokům nepřistoupilo, pak by konečná cena elektřiny v roce 2012 byla až o desetinu vyšší.

Přechod k jinému dodavateli se vyplácí stále více

Ceny elektřiny se u jednotlivých dodavatelů samozřejmě liší. Ti nabízejí i různé tarify v rámci nejběžnějších sazeb. Rozdíly mezi cenami elektřiny v roce 2012 u některých dodavatelů mohou aktuálně činit i více než 10%, což se projeví v tom, že mnoho zákazníků raději volí změnu dodavatele elektřiny, na základě níž mohou ročně ušetřit stovky nebo dokonce tisíce korun. Změna dodavatele elektřiny je přitom ze zákona bezplatná a může jí učinit každý spotřebitel.

Čtěte také: Cena elektřiny: Je lepší fixovaná, nebo flexibilní?

Cena elektřiny - složení

Cena elektřiny je stanovena na základě dvou složek - regulované a neregulované složky.

Regulovaná složka

O regulované složce, což je vlastně cena, kterou každý spotřebitel platí státu, jsou zahrnuty:

  • Distribuce elektřiny - elektřinu je nutné do domácností rozvádět pomocí elektrizační soustavy, do těchto nákladů však patří také náklady spojené s údržbou a obnovou rozvodné sítě¨
  • Systémové služby- jedná se o cenu za předcházení rizikům, která jsou spojena s případnými výpadky elektrické energie a dalšími souvisejícími problémy. Tato část je odváděna provozovateli přenosové soustavy ČEPS
  • Daň z elektřiny - tato daň má pokrývat náklady, které mají spojitost s údržbou životního prostředí
  • Jističe - poplatek za jističe

Neregulovaná složka

Neregulovaná složka ceny elektřiny v sobě zahrnuje platby pro dodavatele elektrické energie. Jedná se o platby za silovou elektřinu, tedy elektrickou energii, kterou skutečně dodavatel dodá do naší domácnosti a my ji spotřebujeme. V neregulované složce mají místo také fixní platby, které jsou v měsíčních intervalech. Jde o zaplacení činnosti dodavatele, která souvisí s evidencí, vyúčtováním či odpočty elektrické energie.

Cenu elektrické energie pak v konečné fázi ovlivňuje také daň z přidané hodnoty, DPH, která aktuálně činí 20%.

Neregulovaná složka nám dává šanci ovlivnit cenu elektřiny

Cílový zákazník nemá možnost ovlivnit první složku - neregulovanou část ceny elektřiny. Zato u druhé složky to neplatí, zde je právě podstatné, jakého si zvolíme dodavatele elektřiny. Tím, že bude vyžadovat nižší platby za neregulovanou složku, můžeme dosáhnout toho, že za elektřinu budeme platit až o tisíce korun ročně méně nežli doposud.

Tato možnost existuje v České republice teprve několik let, již nyní je ale na trhu s elektřinou více než dvacítka společností, které působí jako dodavatelé elektřiny. Přechod k jinému dodavateli elektřiny je přitom umožněn všem domácnostem, avšak vždy až po půl roce. Samotná změna dodavatele elektřiny přitom není nijak zpoplatněna.

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Jméno:
E-mail:

Komentáře

yXgDrorg4Ca7

sobota, 6. srpen 2016
10:43

What a pleasure to find someone who ideniiftes the issues so clearly


posted by: yXgDrorg4Ca7 (2drsqe4ej(a)yahoo.com) [Odpovědět]
Aktuální ceny

4.54 Kč / kWh
14.2 Kč / m3

Spočítejte si kolik ušetříte!

Porovnat elektřinu Porovnat plyn

Spolupracujeme

Ve spolupráci s Ušetřeno.cz
Úsporná domácnost